O nama...

Historija

3Dmehanika d.o.o. je kompanija osnovana 01.10.2010. godine. Sjedište firme se nalazi u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Glavna djelatnost kompanije je inžinjering i konsalting. Kompanija je specijalizirana u energetskom sektoru, industrijska procesna postrojenja, 3D Modeliranje i simulacije u Mašinskoj industriji i srodnim granama.

 

Kadrovska Politika

Kompanija zapošaljava visoko kvalifikovane profesionalce sa međunarodnim iskustvom, i angažira veći broj vanjskih saradnika, uglavnom eksperata iz oblasti mašinstva, elektrike i građevinarstva, te profesora sa visokoškolskih ustanova. Multidisciplinarni timovi svojim profesionalnim znanjem, stručnošću i iskustvom mogu odgovoriti na izazove i zahtjeve u području našeg djelovanja.

Također, naša kompanija ulaže odgovarajuće i potrebne resurse, te aktivno sudjeluje u radu sa studentima, s ciljem kvalitetne pripreme budućeg uposlenog kadra, u skladu sa planovima razvoja naše kompanije.

 

Politika Kvaliteta

S obzirom na kvalitet procesa rada i poslovanja kao najvažnijeg faktora konkurentnosti i uspjeha na tržistu, kompanija nastoji osigurati povjerenje i zadovoljstvo kvalitetom svojih usluga i stalno poboljšavanje kvaliteta u svim fazama procesa rada i poslovanja.

Kvalitet usluga i procesa rada za sve zaposlene je apsolutni prioritet u radu. Aktivno planiranje i efikasno korištenje ljudskih i materijalnih resursa osigurava Quality Management System prema EN ISO 9001:2015.

Kriteriji kvaliteta kompanije su: efikasan i efektivan rad, ili besprijekoran što je više moguće, potpuna nadležnost i odgovornost svih uposlenih u procesima rada, i izvršenje aktivnosti u potpunosti i na vrijeme od strane svih uposlenika.


Od ideje do Proizvoda

Posljednji projekti

3d mehanika
Postrojenje vodonika | Njemačka

Cjevovodni sistemi | 3D Mehanika Sarajevo

3d mehanika
Postrojenje Metanola | Tajvan

Cjevovodni sistemi | 3D Mehanika Sarajevo

3d mehanika
Kolona | Azerbejdžan

Čelične konstrukcije | 3D Mehanika Sarajevo